Російська Арбітражна Асоціація та Українська Арбітражна Асоціація уклали Меморандум про співпрацю

25 грудня 2013 року Українська Арбітражна Асоціація (УАА) і Російська Арбітражна Асоціація (РАА) підписали Меморандум про довгострокову співпрацю, направлену на розвиток міжнародного арбітражу та третейського розгляду, та створення сучасної арбітражної інфраструктури в своїх юрисдикціях.

Меморандум передбачає співпрацю та взаємну допомогу сторін у популяризації в професійному та бізнес співтоваристві альтернативних методів вирішення спорів, і, зокрема, міжнародного комерційного арбітражу як одного з найбільш зручних та ефективних засобів. 
Важливим аспектом співпраці є сприяння професійному зростанню та навчанню фахівців у даній сфері, а також організація та проведення спільних заходів. 

Російська Арбітражна Асоціація (www.arbitrations.ru) - некомерційна організація, створена у квітні 2013 року з метою забезпечення розвитку арбітражу в Росії та країнах СНД, популяризації Росії як місця арбітражу, просування російських арбітрів на національному та міжнародному рівні, підвищення рівня російських юристів в питаннях альтернативного вирішення спорів. РАА діє на основі рівноправного членства його учасників, які на даний момент становлять більше 50 юридичних фірм, а також понад 20 індивідуальних фахівців в області третейського розгляду. 

Українська Арбітражна Асоціація (www.arbitration.kiev.ua) - неприбуткова громадська організація, створена у вересні 2012 року, спрямована на сприяння створенню позитивного іміджу України як місця арбітражу для вирішення комерційних спорів шляхом розвитку напрямків, форм і засобів взаємовигідного співробітництва фахівців України та інших країн в галузі арбітражу, сприяння вдосконаленню та популяризації арбітражу в Україні, розвитку міжнародного співробітництва в сфері арбітражу. УАА об'єднує юристів, незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої юрисдикції, які професійно займаються або цікавляться практикою розгляду спорів у міжнародному арбітражі.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Kyiv Arbitration Days 2019: мислити глобально!

конкурс письмових робіт