Рішення національного суду по справі HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD щодо визнання арбітражної угоди недійсною

В рамках рішення від 27.11.2013 р. Вищий господарський суд України дійшов до висновку, що відсутність в арбітражному застереженні чіткої назви арбітражного суду являється підставою для визнання такого арбітражного застереження недійсним.

ТОВ «Телесистеми України» звернулося до компанії HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD та приватної фірми "АРСЛАН" із позовом про визнання арбітражних застережень недійсними. Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що укладені між ТОВ «Телесистеми України» та компанією HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD контракти в частині арбітражного застереження не містять точного визначення органу вирішення спорів.

Так, статтею "Арбітраж" контрактів було передбачено, що будь-які спори, протиріччя або претензії, що виникають із або у зв'язку з контрактом, або його порушенням, розірванням чи недійсністю, будуть вирішені арбітражем відповідно до Регламенту Німецької Інституції з арбітражної справи, Берлін. Кількість арбітрів у випадку спору буде три. Місцем розгляду спору буде м. Берлін, Німеччина. Мовою арбітражного розгляду буде англійська.

Колегія суддів касаційної інстанції погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що відсутність в арбітражних застереженнях назви суду, на вирішення якого сторони мають передавати спори, суперечить нормам українського законодавства та підтримала рішення попередніх інстанцій про визнання арбітражних застережень недійсними.

 

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

VII Арбітражна школа

конкурс письмових робіт