Рішення національного суду по справі VAMED Engineering GmbH & CO KG щодо арбітрабільності спорів

Апеляційний суд м. Києва у своєму рішенні від 19.02.2014 р. дійшов до проарбітражного висновку у справі, що зачіпала питання арбітрабільності спорів.

Компанія VAMED Engineering GmbH & CO KG звернулась з клопотанням про скасування рішення МКАС при ТПП України у справі за позовом Державного підприємства для постачання медичних установ «Укрмедпостач» до компанії «VAMED Engineering GmbH & CO KG», яке обґрунтовано тим, що арбітражне застереження, на підставі якого МКАС при ТПП України розглянув спір між сторонами та ухвалив рішення у справі, є недійсним.

Позиція VAMED Engineering GmbH & CO KG зводилася до того, що на момент укладення арбітражного застереження (14.09.2009 року), ч. 2 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України встановлювала, що підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім, зокрема, спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб. Відповідно, на думку VAMED Engineering GmbH & CO KG, чинний ГПК України забороняв передачу спорів, що виникали з договорів, укладених у зв'язку із задоволенням державних потреб, на вирішення міжнародного комерційного арбітражу. 

Суди першої та апеляційної інстанцій із зазначеними доводами не погодились та вказали, що зазначена норма ГПК України стосується виключно третейських судів, діяльність яких регулюється Законом України «Про третейські суди», за ч. 4 ст. 1 якого, дія цього Закону не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж. Таким чином, суди дійшли до висновку, що ч. 2 ст. 12 ГПК не стосується міжнародного комерційного арбітражу.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

VII Арбітражна школа

конкурс письмових робіт