Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 920/542/16

Другое


Исполнение арбитражных соглашений


Постанова

Суд підтвердив принцип відокремленості (“severability”) арбітражного застереження, та продовження його дії після припинення основного договору (“surviving clause”)

Cуд послався на приписи частини 1 статті 16 ЗУ “Про міжнародний комерційний арбітраж”, відповідно до яких третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення третейським судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

Зазначеною нормою обумовлено принцип автономності арбітражного застереження, який полягає, зокрема, в тому, що арбітражне застереження не втрачає силу і після закінчення строку дії договору, який містить таке застереження”.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Анною Михальовою, AVELLUM

Членами Ассоциации могут быть физические дееспособные особы, которые имеют высшее юридическое образование, являются специалистами в области международного коммерческого арбитража или имеют профессиональный интерес к практике международного арбитража и разделяют цель и задания деятельности Ассоциации.Детальней

Database of Arbitrators

KAD

Мероприятия

Нет событий в следующие 30 дней
Нет событий в следующие 30 дней