Постанова Верховного Cуду від 4 квітня 2019 року у справі № 824/207/2018

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України


Оспорювання рішень міжнародного арбітражу


Постанова

Суд підтвердив, що спори із підприємствами, яким державою делеговано виконання владних повноважень, можуть передаватися на вирішення арбітражу (є “арбітрабельними”), якщо вони стосуються виключно господарських відносин між такими підприємствами та їх контрагентами

Заявник, PLASKE SA, просив суд скасувати арбітражне рішення з тієї підстави, що спір переданий до арбітражу стосувався виконання ПАТ “Українська залізниця” владних повноважень, а отже не міг передаватися на вирішення арбітражу.

Розглядаючи обставини справи, суд встановив, що оскільки “предметом, укладеного між сторонами договору, є надання послуг господарського характеру, а саме, організація перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України у міжнародному залізничному вантажному міжнародному сполученні, термін дії якого в частині взаєморозрахунків закінчується до повного їх завершення, відсутні підстави вважати, що АТ Українська залізниця є виконавцем публічно-владних управлінських функцій на виконання делегованих державою повноважень”. Дійшовши такого висновку, суд вирішив, що підстави для скасування арбітражного рішення відсутні.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Максимом Кузьменко, AVELLUM

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Database of Arbitrators

Kyiv Arbitration Days 2021

GAR

Заходи