Робочі групи

Робоча група І - з удосконалення арбітражного законодавства України у сфері міжнародного арбітражу та третейського розгляду

Робоча група І займається питаннями вдосконалення діючого законодавства України у сфері міжнародного арбітражу та третейського розгляду, що сприятиме подальшому їх розвитку в Україні, формуванню проарбітражної практики державних судів, яка підтримує ці альтернативні способи розгляду спорів, та створенню позитивного іміджу України як юрисдикції, дружньої до арбітражу. 

Етап 1
Протягом першого етапу Робоча група І підготувала проект змін до законодавства України в сфері реалізації державними судами функцій контролю щодо міжнародного арбітражу, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням. 

Етап 2
Під час другого етапу Група розробила положення, покликані заповнити наявні прогалини у законодавчому регулюванні судової підтримки міжнародного комерційного арбітражу. Докладніше можна ознайомитись ТУТ

Напрацювання перших двох етапів роботи групи лягли в основу законопроекту №4351, а також увійшли до проекту змін ГПК та ЦПК України в рамках судової реформи (законопроект №6232).

Етап 3
Протягом третього етапу, група займалась розробкою коментарів та пропозицій щодо уточнення/змін положень проектів ГПК та ЦПК, що стосуються правил арбітрабільності, деяких питань судового сприяння міжнародному арбітражу, зокрема, вжиття судом заходів забезпечення позову та надання сприяння в отриманні доказів на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, виконання судами арбітражних угод, а також окремих питань оспорювання арбітражних рішень. Детальніше з деякими коментарями УАА, поданими до Ради з питань Судової реформи, можна ознайомитися за посиланням

Етап 4
23.12.2019 Робоча Група з удосконалення арбітражного законодавства України направила свої пропозиції до Комісії з питань правової реформи. З текстом Законопроекту і Порівняльної таблиці з коментарем Робочої Групи можна ознайомитися за посиланнями.

Група також надає свої коментарі та пропозиції щодо інших законопроектів, які стосуються регулювання міжнародного арбітражу та третейського судочинства в Україні.

Коментарі, питання та пропозиції щодо роботи групи можна надсилати координатору Робочої групи І – Олені Перепелинській (olena.perepelynska@integrites.com)

Результати роботи Робочої групи І:

1. Робоча Група І завершила перший етап роботи по розробленню проекту змін до деяких законодавчих актів України 

2. Розроблено проект змін до законодавчих актів України щодо судової підтримки арбітражу

3. УАА подала до Ради з питань судової реформи свої коментарі та пропозиції щодо проектів процесуальних кодексів у питаннях, що стосуються міжнародного арбітражу

4. Обговорення законопроекту №6232

5. Подано коментарі та пропозиції УАА щодо проекту Закону №6540 в частині регулювання третейського судочинства

6. 23 грудня 2019 року УАА направила свої пропозиції до Комісії з питань правової реформи (Законопроект та Порівняльна таблиця)

7. 15 квітня 2021 року УАА подала свої пропозиції до законопроекту №3411

8. 11 травня 2021 року УАА подала свої коментарі щодо законопроєкту №5347

9. 8 вересня 2022 року Українська Арбітражна Асоціація подала свої коментарі щодо Законопроєктів №7520, №7520-1, №7520-2 до Верховної Ради України.

10. 27 березня 2024 року представники УАА взяли участь у слуханнях комітету з питань правової політики у Верховній Раді України на тему «Шляхи до миру: проблеми та перспективи альтернативного вирішення спорів у сучасних умовах».

11. 7 травня 2024 року Українська Арбітражна Асоціація подала до Комітету ВРУ з питань правової політики свої пропозиції змін до законодавства, які на думку арбітражної спільноти України, зроблять Україну кращим і привабливішим місцем арбітражу та покращать її інвестиційну привабливість.

 

Робоча група ІІ -  з розвитку арбітражу ad hoc в  Україні

Робоча група ІІ займається питаннями створення практичних умов для сприяння та розвитку в Україні арбітражу ad hoc, зокрема, популяризацією процедури ad hoc та роз'ясненням, коли застосування такої процедури може бути ефективним, розробкою відповідних правил і процедур, запровадженням світових стандартів поведінки учасників арбітражного процесу, а також правил виявлення та усунення конфлікту інтересів в рамках процедури арбітражу ad hoc, розробкою правил етики та відповідальності учасників арбітражного процесу, перш за все арбітрами, а також створенням інформаційних ресурсів для забезпечення ефективного вирішення спорів в арбітражі ad hoc. В рамках своєї роботи група має намір також тісно співпрацювати з питань запровадженням програм підготовки та підвищення кваліфікації осіб, зацікавлених у реалізації їх професійних знань в якості арбітрів.

Етап 1 
В рамках роботи з розроблення Правил сприяння проведенню в Україні арбітражу ad hoc у випадках погодження УАА в якості компетентного органу, під час першого етапу, Робоча група ІІ  розробила проект Положення про Комітет з призначення арбітрів УАА, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням, та розпочала роботу з підготовки правил виконання зазначених функцій. Координатором першого етапу був Ігор Сюсель (Ihor.Siusel@bakermckenzie.com), Куратором - Тетяна Сліпачук (TSlipachuk@sk.ua)

Етап 2
Під час другого етапу основною метою роботи групи буде, безпосередньо, розробка Правил сприяння арбітражу ad hoc в Україні. 

Коментарі, питання та пропозиції щодо проекту можна надсилати координатору другого етапу роботи групи - Артему Дудко (artem.doudko@osborneclarke.com) та секретаріату УАА (secretariat@arbitration.kiev.ua)

Результати роботи Робочої групи ІІ:

1. Українська Арбітражна Асоціація опублікувала проект Положення про Комітет з Призначення Арбітрів УАА для публічного обговорення 

 

Робоча група ІІІ -  Amicus Curiae Brief

Метою Української Арбітражної Асоціації є і залишається сприяння створенню позитивного іміджу України як місця арбітражу для вирішення комерційних спорів, а також сприяння в розробці державної політики щодо арбітражу та проведення досліджень практики застосування законодавства України в галузі арбітражу. Саме тому, Робоча група ІІІ є групою незалежних юристів, яка  готує свої висновки щодо судових справ, в яких зачіпаються важливі для розвитку арбітражу в Україні питання, та вирішення яких матиме вплив на сприйняття України як юрисдикції, дружньої до арбітражу, а також формування уніфікованої практики, що відповідала б практиці застосування аналогічних положень в іноземних країнах.

Українська Арбітражна Асоціація запровадила посаду Amicus Curiae Officer у складі Української Арбітражної Асоціації. Amicus Curiae Officer проводитиме регулярний моніторинг справ в яких порушуються важливі питання для розвитку арбітражу в Україні, отримуватиме та опрацьовуватиме пропозиції щодо написання Amicus Curiae Briefs, координуватиме процес написання Amicus Curiae Briefs тощо.

Ми заохочуємо представників арбітражної спільноти повідомляти Amicus Curiae Officer про судові справи, вирішення яких може мати вагомий вплив на правозастосовну практику у галузі міжнародного арбітражу в Україні. Просимо направляти ваші повідомлення на поштову адресу ACBofficer@uaa.in.ua.

УВАГА! Ні Українська Арбітражна Асоціація, ні юристи, не мають жодної зацікавленості у результаті справ, які досліджують . Зокрема, кожен з юристів, що беруть участь у дослідженнях, підтверджують, що ані він/вона, ані юридична фірма, з якою вони пов’язані, не представляє та не представляла сторін будь-якої зі справ. Висновки, які готує Робоча група ІІІ, підготовлені виключно за власною ініціативою Української Арбітражної Асоціації. Ані сторони справ, ані їх представники не зверталися до Української Арбітражної Асоціації щодо цього питання. Українська Арбітражна Асоціація, в свою чергу не вступає в будь-які контакти зі сторонами справ чи їх представниками, під час досліджень.

Amicus Curiae Brief 1
Робочою групою УАА було підготовано та 24.04.2017 подано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Amicus Curiae Brief щодо справи – Нібулон проти Райз. Із повним текстом можна ознайомитись тут

Amicus Curiae Brief 2
Робочою групою УАА було підготовано та 26.10.2017 подано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Amicus Curiae Brief щодо справи – Ant Yapi проти ЛГ Електрoнікс Україна (АС № 271ут/2016).

Зазначена справа зачіпає важливі питання щодо відмови від права на заперечення (включаючи заперечення щодо дійсності арбітражної угоди та, відповідно, відсутності компетенції складу арбітражу) у разі, якщо відповідні заперечення не були своєчасно заявлені в арбітражному розгляді, а також щодо укладення арбітражної угоди шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов.

Висновок містить аналіз застосовних положень законодавства, наявної на даний момент практики українських судів, а також міжнародних академічних та практичних підходи до вирішення аналогічних питань.

Із повним текстом можна ознайомитись тут

Amicus Curiae Brief 3

31 грудня 2021 року робоча група УАА подала до Касаційного цивільного суду Верховного Суду колективно підготовлений незалежними спеціалістами висновок (Amicus Curiae Brief) щодо справи Алкодіс проти Агат-А (№ 824/152/2).

У рамках цієї справи порушується питання, що має важливе значення для ефективного виконання іноземних арбітражних рішень в Україні, а саме обрання судом формулювань у резолютивній частині рішення та при видачі виконавчого листа. Робоча група дійшла висновку, що видача виконавчого листа саме про стягнення коштів із боржника дозволяє досягти ефективного виконання арбітражних рішень, якими боржників зобов’язано сплатити певні кошти.

Робоча група сподівається, що цей висновок та викладений у ньому академічний та практичний матеріал стане у нагоді Верховному Суду.

Із повним текстом висновку можна ознайомитись тут

Amicus Curiae Brief 4

01 листопада 2023 року Велика Палата Верховного Суду винесла постанову у справі № 910/3208/22  за позовом ТОВ «Березанський переробний завод» до ТОВ «Грейн Пауер» (https://reyestr.court.gov.ua/Review/114685588) (суддя-доповідач Пільков К.М.).

У цій справі піднімаються важливі для арбітражу питання, в том числі, щодо обов’язковості арбітражної угоди для сторін, що її не підписували, застосування до арбітражних угод положень Нью-Йоркської конвенції, можливості передання спорів між двома українськими компаніями на вирішення до арбітражу поза межами України і спрямування українськими судами сторін до арбітражу на виконання такої арбітражної угоди. При відповіді на усі ці питання Велика Палата Верховного Суду керувався принципом проарбітражного тлумачення арбітражних угод, таким чином ще раз наголосивши на важливості застосування цього підходу українськими судами.  

Ця справа має особливе значення ще й через те, що в ній український суд (Велика Палата Верховного Суду) вперше з власної ініціативи звернувся із пропозицію до експертних організацій надати amici curiae briefвизнаний у світі інструменту одержання компетентних висновків від неупереджених фахівців стосовно проблемних питань справи.  

На запит Верховного Суду Робоча група УАА під керівництвом Президента УАА О. Перепелинської підготувала свій висновок незалежних спеціалістів з питань, зазначених Верховним Судом. Із повним текстом висновку можна ознайомитись тут.

Amicus Curiae Brief 5 

18 грудня 2023 року робоча група УАА подала до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду колективно підготовлений незалежними спеціалістами висновок (Amicus Curiae Brief) щодо справи № 910/8659/23.

На нашу думку, у цій справі піднімалися важливі питання арбітрабельності спорів, вирішення яких судом має велике значення для розвитку арбітражу в Україні, сприйняття України як юрисдикції, дружньої до арбітражу та про-арбітражної практики щодо наслідків укладання арбітражних угод. 

В результаті Верховним Судом було ухвалене рішення, що підтримало тлумачення арбітрабельності спорів, яке серед іншого рекомендувала робоча група УАА у своєму висновку. Так, Верховний Суд підтвердив, що стаття 30 Господарського процесуального кодексу України не встановлює обмежень щодо арбітрабельності спорів, а натомість регулює питання визначення територіальною юрисдикції (підсудності) господарського суду.

Із повним текстом висновку можна ознайомитись ТУТ

 

Робоча група ІV - Переклад Рекомендацій та правил МАЮ у сфері арбітражу

Дана група займається перекладом Рекомендацій та Правил Міжнародної Асоціації Юристів у сфері арбітражу на українську мову  з метою розповсюдження інформації про найкращі світові практики та сприяння їх ширшому застосуванню в Україні.

З перекладами групи ви можете ознайомитись нижче:

1. За підтримки Української Арбітражної Асоціації підготовлено офіційний переклад Рекомендацій МАЮ щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі від 29.05.2010
2. За підтримки Української Арбітражної Асоціації підготовлено офіційний переклад Рекомендацій МАЮ щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі від 25.05.2013

 

Робоча група V - Дослідження та аналіз статистики в арбітражних судових розглядах

Робоча група зосереджується на регулярному перегляді загальнодоступної інформації щодо справ, які розглядаються в українських судах та пов’язані з міжнародним арбітражем, включаючи визнання та виконання, скасування арбітражних рішень, заходи на підтримку міжнародного арбітражу та провадження, пов’язані з визнанням арбітражних угод. Після процесу перевірки дані, отримані з відкритих джерел, узагальнюються та аналізуються, щоб встановити тенденції та вплив різних законодавчих реформ на розгляд цієї категорії справ.

1. V Робоча група УАА представила статистику щодо визнання та виконання арбітражних рішень в Україні за 2006-2020 рр.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів