Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 920/542/16

Інше


Виконання арбітражних угод


Постанова

Суд підтвердив принцип відокремленості (“severability”) арбітражного застереження, та продовження його дії після припинення основного договору (“surviving clause”)

Cуд послався на приписи частини 1 статті 16 ЗУ “Про міжнародний комерційний арбітраж”, відповідно до яких третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення третейським судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

Зазначеною нормою обумовлено принцип автономності арбітражного застереження, який полягає, зокрема, в тому, що арбітражне застереження не втрачає силу і після закінчення строку дії договору, який містить таке застереження”.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Анною Михальовою, AVELLUM

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Arbitration school

9th DIS Baltic Arbitration Days 2020

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів