Вступити до Асоціації

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.

Кандидатами у члени Асоціації можуть бути фізичні особи, які здобувають юридичну освіту за юридичними спеціальностями та цікавляться питаннями арбітражу.

Прийом у члени та у кандидати у члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви заявника за встановленою формою на ім’я Президента.

Заповнена та підписана заявником заява, а також письмова згода на обробку його персональних даних в Асоціації надсилається рекомендова ним листом до Асоціації, а копія – електронною поштою на електронну адресу Асоціації: info@arbitration.kiev.ua.

У випадку сумніву Асоціація має право вимагати у заявника документи, що підтверджують відомості, наведені ним у заяві.

Президент приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Асоціації протягом 15 робочих днів з дати подання заяви до Асоціації.

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття Президентом рішення про прийом заявника до Асоціації Генеральний секретар направляє заявнику електронною поштою:

  • повідомлення про прийом до Асоціації;
  • вимогу про сплату вступного та щорічного членських внесків.

Член Асоціації вважається прийнятим з дня прийняття рішення з цього приводу Президентом за умови сплати заявником вступного та членського внесків.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Database of Arbitrators

English Law Day Ukraine 2020

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів