Вступити до Асоціації

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.

Кандидатами у члени Асоціації можуть бути фізичні особи, які здобувають юридичну освіту за юридичними спеціальностями та цікавляться питаннями арбітражу.

Прийом у члени та у кандидати у члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви заявника за встановленою формою на ім’я Президента.

Заповнена та підписана заявником заява, а також письмова згода на обробку його персональних даних в Асоціації надсилається рекомендова ним листом до Асоціації, а копія – електронною поштою на електронну адресу Асоціації: info@uaa.in.ua.

У випадку сумніву Асоціація має право вимагати у заявника документи, що підтверджують відомості, наведені ним у заяві.

Президент приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Асоціації протягом 15 робочих днів з дати подання заяви до Асоціації.

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття Президентом рішення про прийом заявника до Асоціації Генеральний секретар направляє заявнику електронною поштою:

  • повідомлення про прийом до Асоціації;
  • вимогу про сплату вступного та щорічного членських внесків.

Член Асоціації вважається прийнятим з дня прийняття рішення з цього приводу Президентом за умови сплати заявником вступного та членського внесків.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів