VII Арбітражна школа

Українська Арбітражна Асоціація запрошує всіх бажаючих поглибити свої знання у сфері міжнародного арбітражу взяти участь у VII Арбітражної школі, яка буде проходити в Києві 9 - 13 травня 2019 року в офісах провідних українських та міжнародних юридичних фірм.

Арбітражна Школа - щорічна платформа, яка збирає студентів і лекторів з різних країн і створена для того, щоб досвідчені юристи, що спеціалізуються в міжнародному комерційному арбітражі, могли поділитися досвідом та знаннями з учасниками школи.

Інтенсивна п'ятиденна програма складатиметься із загальних і спеціалізованих курсів з арбітражу. Навчання буде проводитися у формі лекцій, інтерактивних практичних занять і mock case. Викладачами школи виступлять іноземні та українські експерти в галузі міжнародного арбітражу. Робоча мова - англійська. Кількість учасників обмежена до 30 осіб.

Фіналісти Конкурсу есе з міжнародного арбітражу 2019 року мають пріоритетні права на участь в школі.

Участь в Арбітражній школі може бути корисною для українських та іноземних студентів, аспірантів, а також юристів, які бажають вдосконалити свої знання в сфері міжнародного арбітражу.

Кандидати повинні надіслати свою заявку та есе англійською мовою (до 1000 слів) на тему «How to make your home jurisdiction a better seat of arbitration?» На secretariat@arbitration.kiev.ua , вказавши в темі листа: «Арбітражна школа 2019» .

Кінцевий термін подачі заявок - 1 квітня 9 квітня 2019 року.

Реєстраційний внесок для всіх учасників школи: 200 грн*.

*Навчання у Школі безкоштовне. Внесок використовується для організації кава-пауз. Витрати на дорогу, проживання та харчування несуть учасники.

Більше про Програму та спікерів Школи можна дізнатись ТУТ

Вимоги до есе

До розгляду приймаються виключно індивідуальні, раніше не опубліковані роботи, написані англійською мовою (Standard Written English), які відповідають темі школи, є дослідницькими за своїм характером, відзначаються актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю думок, відповідають вимогам до оформлення наукових робіт.

Вимоги до оформлення роботи:

  1. Робота надсилається у форматі MS Word
  2. Шрифт Times New Roman; розмір 14; міжрядковий інтервал 1,5.
  3. Поля сторінок: зліва - 3 см, праворуч - 1.5 см, зверху та знизу сторінки - 2 см.
  4. Загальний обсяг конкурсної роботи: до 10 сторінок А4 (без урахування титульного аркуша і списку використаної літератури).
  5. Робота повинна мати назву, список використаної літератури, містити вступ, висновки, а також єдиний стиль написання, відповідний для цільової аудиторії (фахівців у сфері міжнародного арбітражу).
  6. Список використаних джерел та літератури оформляється в алфавітному порядку і розміщується в кінці тексту роботи. Посилання на літературу здійснюється в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі списку літератури, друга цифра - сторінку посилання, цифри між собою відокремлюються крапкою з комою.

Роботи, що не відповідають вимогам оформлення, можуть не бути розглянуті комісією, про що буде повідомлено учаснику, який надіслав таку роботу.

---

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтесь до нас.

Контактні особи:

Олена Перепелинська, Президент УАА та Сергій Уваров, Генеральний секретар УАА: secretariat@arbitration.kiev.ua

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів