УАА подала свої коментарі щодо Законопроєктів №7520, №7520-1 та №7520-2

8 вересня 2022 року Українська Арбітражна Асоціація подала свої коментарі щодо Законопроєктів №7520, №7520-1, №7520-2 до Верховної Ради України.

У липні 2022 року в Верховній Раді України було зареєстровано три законопроекти: №7520, №7520-1, №7520-2, які стосуються різних аспектів розгляду судових справ у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації (“Законопроекти”).

Зокрема, законопроекти регулюють питання (І) юрисдикційного імунітету Російської Федерації, (ІІ) порядку її повідомлення як відповідача у справі та вручення їй судових документів, (ІІІ) щодо регулювання кола можливих суб'єктів цивільно-правової відповідальності, (ІV) щодо цивільно-правової відповідальності “пов’язаних з Російською Федерацією осіб”, (V) підсудності та розмежування юрисдикції загальних і господарських судів.

Багато з цих питань мають міжнародно-правову складову і потенційно можуть мати наслідки для судових процесів в інших юрисдикціях, зокрема, щодо виконання судових рішень, або ж, на жаль, стати потенційною підставою для позовів проти України в порядку міжнародного інвестиційного арбітражу. І оскільки члени УАА мають великий досвід у цих питаннях, адже вони також регулярно виникають в арбітражному контексті та судових справах щодо виконання арбітражних рішень, УАА створила Робочу групу з українських та іноземних фахівців, яка проаналізувала запропоновані Законопроектами зміни та можливі наслідки їх прийняття.

За результами аналізу та обговорення 8 вересня 2022 року УАА подала свої коментарі щодо Законопроєктів №7520, №7520-1, №7520-2 до Верховної Ради України.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

brochure

web

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів