Українська Арбітражна Асоціація та НААУ підписали меморандум про співпрацю

Українська Арбітражна Асоціація та Національна асоціація адвокатів України уклали меморандум про співпрацю.

НААУ представляла Голова асоціації Лідія Ізовітова, зі сторони УАА документ підписала Президент УАА Олена Перепелинська.

Основною метою меморандуму є співпраця у сфері розвитку арбітражу в Україні та сприяння створенню позитивного іміджу України як місця арбітражу, а саме: формування спільних пропозицій до законопроектів, що стосуються арбітражу, проведення спільних заходів, обмін інформацією та ідеями щодо розвитку, об’єднання зусиль щодо ширшого використання арбітражу в Україні та широкої участі в міжнародних арбітражах українських адвокатів.

Сторони погодилися проводити спільну діяльність щодо вдосконалення чинної законодавчої бази та формування ефективної арбітражної політики на засадах законності та верховенства права. Проводитимуть консультації з метою вироблення узгодженої позиції щодо законопроектів у питаннях, що стосуються арбітражу, із залученням членів УАА та фахівців НААУ, зокрема, Комітету з питань альтернативних урегулювань спорів.

Крім того, УАА та НААУ домовились обмінюватись інформацією про плани, проекти і програми, будуть проводити спільні вебінари, онлайн-виступи, конференції, семінари, круглі столи та інші публічні заходи.

 

 

memo with unba

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Database of Arbitrators

SAD

14 web

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів